Pomoc prawna w zakresie prawa pracy

Szczegółowy zakres proponowanych przez nas usług znajdą Państwo
w dziale Prawo Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Prawo Cywilne,

Spotkanie można umówić drogą telefoniczną, dzwoniąc pod
nr tel. 506 025 648 lub 81 469 29 29, mailowo przez formularz w zakładce Kontakt.

Zachęcamy do zadawania pytań drogą mailową przez formularz
znajdujący się w zakładce Zapytaj.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

czytaj więcej

Aktualności

Blog

Mobbing

Psychiczne znęcanie się nad pracownikiem jest nie tylko nieetyczne, ale również niezgodne z prawem. Mobbing regulowany jest w przepisach, dzięki którym poniżany pracownik ma możliwość dochodzić zadość uczynienia. Wyróżnia się dwa jego rodzaje – prosty i ukośny. Ten pierwszy polega na znęcaniu się nad osobą równą w hierarchii, druga nad osobą niżej.

Dyskryminacja

Niesprawiedliwe traktowanie, szczególnie w miejscu pracy, ma swoje konsekwencje prawne. Dyskryminacja może przyjmować tak naprawdę różne formy oraz pochodzić z różnych źródeł. Wyróżnia się przede wszystkim tę na tle rasowym, religijnym lub płciowym. Zgodnie z regulacjami prawnymi, osoby nawołujące do nienawiści podlegają karze grzywny.

Dochodzenie roszczeń za nadgodziny

Nie może być sytuacji, kiedy pracodawca daje polecenie swojemu podwładnemu do pozostania w miejscu pracy dłużej niż przewidywany czas w umowie. W innym przypadku pracownik może wszcząć dochodzenie roszczeń za nadgodziny. Prawo pracy przewiduje, że w przypadku konieczności wykonywania obowiązków zawodowych, pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia podczas pracy w dni, które normalnie miałby wolne.

Odszkodowania

Źle skonstruowana umowa lub nagłe, nie podparte niczym zwolnienie z pracy mogą spowodować, że pracownik ma możliwość uzyskania zadośćuczynienia. Do sposobności dochodzenia odszkodowania ma również prawo osoba, która w wyznaczonym czasie, nie złamała zakazu pracy o konkurencji. W celu rozpoczęcia dochodzenia o rekompensatę warto zgłosić się po poradę do kancelarii.

Odprawa dla pracownika

Każdemu zwolnionemu, w zależności od okoliczności, przynależy wypłata wynagrodzenia. Odprawa dla pracownika może być wypłacona pod warunkiem, że został on pozbawiony pracy, na przykład ze względu na likwidację stanowiska lub problemy finansowe firmy. Z kolei ta forma wynagrodzenia nie przysługuje temu, kto został pozbawiony pracy, na przykład ze względów dyscyplinarnych.

Sporządzanie dokumentacji wewnątrzfirmowej

Należą do niej między innymi wszelkiego rodzaju statuy i regulaminy. Sporządzanie dokumentacji wewnątrzfirmowej jest sprawą bardzo skomplikowaną, nie tylko ze względu na regulacje panujące w przedsiębiorstwie, ale również te związane z prawem pracy. W zakres artykułów prawnych wchodzą również te zawierające zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach.