Pomoc prawna w zakresie prawa pracy

Kancelarię IUS Consultor , prowadzi radca prawny Daniel Paul ze wspólnikami. Zapewnia kompleksową pomoc z zakresu prawa pracy, cywilnego, a także ubezpieczeń społecznych. Usługi, które świadczy radca prawny oraz adwokat prawa pracy realizowane są na rzecz osób prawnych oraz fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. Obejmują one między innymi sprawy związane z mobbingiem i dyskryminacją, odszkodowaniami (w związku z wadliwym rozwiązaniem umowy, z tytułu zakazu konkurencji) i wiele innych zagadnień, które reguluje kodeks pracy.

Zespół kancelarii reprezentuje Klienta w toku postępowania sądowego, a także udziela porad ustnych i pisemnych oraz przygotowuje i opiniuje projekty dokumentów z zakresu objętego swoją działalnością. Obsługa, którą kancelaria realizuje, niejednokrotnie wyróżnia się wieloaspektowością i łączy wiedzę oraz doświadczenie specjalistów z wielu dziedzin ustawodawstwa . Prawnik prawa pracy, podejmując się prowadzenia danej sprawy, dokona wnikliwej jej analizy oraz podejmie właściwe dla rozstrzygnięcia danego problemu czynności. Szczegółowy zakres proponowanych usług przedstawiony jest w odpowiednich działach niniejszej strony internetowej.

Spotkania odbywają się w siedzibie kancelarii w Lublinie. W szczególnych przypadkach nasi prawnicy stawiają się na spotkanie w siedzibie Klienta. Z adwokatem prawa pracy można umówić się, dzwoniąc pod numer telefonu komórkowego: 506 025 648 lub stacjonarnego 81 469 29 29, a także za pośrednictwem specjalnego formularza e-mail, przygotowanego w zakładce Kontakt.

czytaj więcej

Aktualności

Blog