Aktualności

Od 2019 roku zasadą jest wypłacanie wynagrodzenie za pracę na rachunek płatniczy pracownika. Możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia w gotówce, ale wymaga to złożenia przez pracownika pracodawcy stosownego wniosku w tej sprawie.


Od dnia 1 stycznia 2019 roku zmieniły się przepisy w kodeksie pracy w zakresie zasady wypłaty wynagrodzenia. Aktualnie, art. 86 § 3 kodeksu pracy brzmi następująco: „wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych”.

 

Po nowelizacji kodeksu pracy zasadą jest wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika. Natomiast jeżeli pracownik chce otrzymywać wypłatę w formie gotówki do rąk własnych musi złożyć pracodawcy wniosek o taką wypłatę w postaci pisemnej lub elektronicznej.

 

Należy pamiętać, że przy zmianie formy wypłaty wynagrodzenia z gotówkowej na bezgotówkową przelew z wynagrodzeniem powinien być wykonany w takim terminie, aby wynagrodzenie pojawiło się na rachunku bankowym pracownika najpóźniej w dniu wypłaty wynagrodzenia, wskazanym przez pracodawcę w przepisach wewnątrzzakładowych.
 

 A gdy pracownik nie posiada rachunku bankowego?

 

Rozwiązaniem jest tzw. podstawowy rachunek płatniczy, który umożliwia otrzymywanie wpływów z tytuły dochodów lub innych świadczeń. Obowiązek zakładania tego typu kont mają banki od sierpnia 2018 roku. Należy pamiętać, że podstawowe rachunki płatnicze są zupełnie darmowe, nie ponosimy opłat za utworzenie rachunku ani prowadzenie.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Paul zajmuje się sprawami związanymi z prawem pracy.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy.

 

Z poważaniem

Daniel Paul

Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Paul