Aktualności

Zmiana ustawy Kodeks Pracy ......... .

Zgodnie z ust 11 art 151 (10) K.p. - praca w niedziele i święta będzie dodatkowo dozwolona w pracach wykonywanych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej jeśli korespondencja jest odbierana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot dla którego jest to zwykły dzień pracy,