• Tu jesteś:
  • Strona główna
  • Blog
  • Prawo do wynagrodzenia za nadgodziny zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, - radca prawny Daniel Paul

Prawo do wynagrodzenia za nadgodziny zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, - radca prawny Daniel Paul

2019-11-20
 

Modyfikacja zasady w zakresie prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wynika z utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Sądów Powszechnych. Już bowiem w wyroku z dnia 31 stycznia 2013 r., III Apa 37/12 Sąd Apelacyjny w Łodzi wskazał wyraźnie, że praca w godzinach nadliczbowych bez dodatku może wynikać z sytuacji jednorazowej. Świadczenie zaś pracy stale może uprawniać będzie kierownika do wynagrodzenia i dodatku za „godziny nadliczbowe”.

 

Konieczną przesłanką zasądzenia będzie jednak zła organizacja pracy, która musi zaistnieć, aby uzyskanie należnego dodatku do wynagrodzenia było możliwe. Oczywiście zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego z dnia 27 kwietnia 2012 r., III Apa 6/12, przejawem złej organizacji pracy może być jej nadmiar, skutkujący brakiem obiektywnej możliwości wykonania, w przewidzianych przez Kodeks pracy ramach czasowych.

 

Z inną sytuacją, która da prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, możemy mieć miejsce również, gdy główny księgowy zaliczany zgodnie z art. 128 K.p. do kadry kierowniczej, jako kierujący wyodrębnioną komórką organizacyjną realizował będzie zadania jak pozostali członkowie zespołu.  W takim przypadku nie podlega on normie art. 151 (4) K.p. i nie można go takiego prawa pozbawić. (zob. SN z dnia 8 marca 2011 r., II PK 221/10)

 

Kolejnym problemem na jaki zwrócić należy uwagę to zadaniowy czas pracy, w ramach którego mogą  pracować   kierownicy. Taki system czasu pracy, co do zasady pozbawia ich prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Niemniej ponownie w orzecznictwie Sądu Najwyższego znajdziemy potwierdzenie reguły, w ramach której pracownik nie może ponosić następstw wadliwej organizacji pracy. (zob. SN z dnia 16 listopada 2010 r., I PK 79/10)

 

Tym samym, niejednokrotnie mimo ustawowego zakazu wypłaty takiego dodatku do wynagrodzenia, orzecznictwo Sądu Najwyższego modyfikuje tą zasadę, dając prawo dochodzenia przed Sądem Pracy, takiego roszczenia.