Dochodzenie roszczeń za nadgodziny - pomoc prawna


W każdy zawodzie zdarzają się sytuacje gdy pracownicy muszą wykonywać swoje obowiązki w godzinach nadliczbowych. Jest to ich obowiązkiem, który może być realizowany na szczególne potrzeby pracodawcy. Jednak musi być on odpowiednio nagrodzony zgodnie z określonym w kodeksie pracy rozporządzeniem.

Jakie wynagrodzenie powinno się otrzymać za nadgodziny?

Art. 151 Kodeksu pracy wyraźnie pokazuje, że obowiązki wykonywane ponad wyznaczone normy czasu pracy powinny stanowić dodatek w postaci 100 lub 50% wynagrodzenia. 100% przysługuje kiedy nadprogramowe obowiązki wykonywane są w dni wolne od pracy, w nocy, a także w wolne dni otrzymana za przepracowaną niedzielę lub święto. Natomiast 50% to pozostałe przypadki.

Jak dochodzić należnych roszczeń?

Należy pamiętać, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu w ciągu trzech lat, dlatego warto starać się o ich wypłacenie jak najszybciej. W takiej sytuacji warto znaleźć świadków w postaci innych pracowników, którzy potwierdzą, że danego dnia rzeczywiście byliśmy w pracy w czasie nadprogramowym.

 

Blog