O kancelarii


 

Kancelaria Radcy Prawnego - Daniel Paul i wspólnicy

 

Kancelarię tworzy zespół prawników, świadczących kompleksową pomoc prawną na rzecz osób prawnych, osób fizycznych także prowadzących działalność gospodarczą, a więc szeroko rozumianego biznesu. Forma współpracy oraz wynagrodzenie są każdorazowo dostosowywane do wymagań Klienta. Domeną kancelarii jest bieżąca pomoc dla Klienta oraz prowadzenie spraw Sądowych istnieje możliwość. 

 

Kancelaria została powołana  w celu wykorzystania potencjału wiążącego się z praktyką tworzących ją prawników. A w toku swojej działalności stała się podmiotem wykorzystujący specjalistyczną wiedzę z zakresu Prawa Prawy, Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Prawa Cywilnego.

 

Jej celem jest bowiem wybór jak najbardziej optymalnych rozwiązań, z zachowaniem potrzeb biznesowych Klienta. Mając na uwadze te potrzeby, Kancelaria pomaga Pracodawcom i pracownikom w podjęciu trafnych decyzji, a Działom HR - w budowaniu polityki personalnej i przyjmowaniu działań prawnych dostosowanych do bieżących problemów zgodnie z prawem oraz celami i wymogami ekonomicznymi firmy.

 

Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę z zakresu prawa pracy, świadczą pomoc telefonicznie, mailowo przygotowuje również opinie prawne wraz z rekomendacjami, uwzględniając potrzeby Klienta. W ramach prowadzonej praktyki Kancelaria reprezentuje Klienta w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, w toku postepowania przed Sadami Pracy oraz organami Zakładów Ubezpieczeń Społecznych.

 

Kancelaria pomaga także w budowaniu relacji oraz prowadzeniu prawidłowej komunikacji pomiędzy Działami Personalnymi firm a Szefami Pionów Biznesowych. Kancelaria, na życzenie Klienta może przeprowadzić jeden ze specjalistycznych audytów z zakresu prawa pracy, do jakich możemy zaliczyć: audyt akt osobowych, audyt dokumentacji personalnej, audyt wewnętrznych źródeł prawa (Regulaminu Pracy, Wynagradzania, Układów Zbiorowych Pracy, Pakietów Socjalnych) audyt z zakresu czasu pracy oraz inny, w zależności od potrzeb Klienta.

 

 

Kancelarię tworzą radcowie prawni oraz współpracujący z nią adwokaci, 

zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie

oraz Okręgowej Izbie Adwokackiej w Lublinie.

 

 

Blog