Odszkodowania - pomoc prawna


Istnieje wiele sytuacji, w których pracownicy zostają nagle zwolnieni lub okazuje się, że podpisane przez nich wypowiedzenie było błędnie sporządzone. W takich sytuacjach warto znać swoje prawa, a także starać się o należne odszkodowania.

Kiedy mogę otrzymać odszkodowanie?

Pracownik może otrzymać zadośćuczynienie finansowe w momencie gdy umowa została rozwiązana bez okresu wypowiedzenia, a także gdy było ono wadliwe. W pierwszym przypadku można starać się o wynagrodzenie , jednak nie jest ono zależne od rozmiaru szkody poniesionej przez zwolnioną osobę.

W drugim natomias osoba powinna otrzymać wynagrodzenie, które zrekompensuje utratę zarobków będących wynikiem wadliwego wypowiedzenia.

O zadośćuczynienie finansowe może starać się również osoba, która nie złamała zakazu konkurencji w okresie wyznaczonym przez pracodawcę po zakończeniu współpracy.

Jak starać się o rekompensatę?

Na początku najlepiej zgłosić się po poradę do kancelarii, a następnie na podstawie zebranych dowodów konieczne będzie dochodzenie przed sądem swoich praw.

 

Blog