Prawo Cywilne


W zakresie pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię w aspekcie Prawa Cywilnego między innymi w takich działach jak służebność przesyłu, szkody na zdrowiu, odszkodowań za internowanie, ochrona dóbr osobistych, błędy w sztuce lekarskiej, niewykonanie umowy, zasiedzenie i wiele innych,

 

Zakres realizowanej przez Kancelarię czynności to:  

 

  • świadczenie pomocy prawnej w formie ustnej, pisemnej dla klienta indywidualnego lub grupowego, w zakresie zawierania stosunków cywilnoprawnych, 
  • reprezentowania w toku postępowania sądowego przed sądami wszystkich instancji w zakresie prawa cywilnego, poprzez reprezentację w procesie, sporządzanie pism oraz środków odwoławczych,   
  • sporządzania opinii prawnych w zakresie zagadnienie związanych z problematyką prawa cywilnego, 
  • innej pomocy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, 

Blog