Ubezpieczenia Społeczne


W obszarze Ubezpieczeń Społęcznych Kancelaria świadczy następujace usługi: 

 

  • prowadzenia spraw Sądowych w zakresie ustalenia prawa do emerytury lub renty, a także między innymi w zakesie ustelenia prawa do emerytury za pracę w waruszkach szczególnych lub szczególnym chatakterze (w obniżonym wieku), renty wypadkowej, chroby zawodowej, wypadku przy pracy i innych,
  • sporządzana opinii prawnych oraz informacji prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • reprezentacji pracodawców i pracowników w sporach sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych przed organem rentowym oraz Sądami wszystkich instancji w tym Sądem Najwyższym, 
  • reprezentowanie podmiotów w sporach z oraganami rentowymi, 

 

Blog