Ubezpieczenia Społeczne

W obszarze Ubezpieczeń Społęcznych Kancelaria świadczy następujace usługi: 

 

1. prowadzenia spraw Sądowych w zakresie ustalenia prawa do emerytury lub renty, a także między innymi w zakesie ustelenia prawa do emerytury za pracę w waruszkach szczególnych lub szczególnym chatakterze (w obniżonym wieku), renty wypadkowej, chroby zawodowej, wypadku przy pracy i innych, 

 

2. sporządzana opinii prawnych oraz informacji prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych,

 

3. reprezentacji pracodawców i pracowników w sporach sądowych z zakresu  ubezpieczeń społecznych przed organem rentowym oraz Sądami wszystkich instancji w tym Sądem Najwyższym, 

 

4. reprezentowanie podmiotów w sporach z oraganami rentowymi, 

 

Blog